AC-Zymes - Φιλική βοήθεια - Φυσικά Προϊόντα Calivita - Organic Acai, Noni, Paraprotex, OxyMax

Αναζήτηση
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΩΡΑ
ΕΤΑΊΡΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

AC-Zymes - Φιλική βοήθεια

AC-Zymes - food supplement
FRIENDLY ASSISTANCE

Ποσότητα σε Συσκευασία:

100 κάψουλες

Τιμή:
Τιμή λιανικής / λέσχη

Από που να αγοράσω:


Αγοράζω απο το Ιντερνετ


Ingredients:

Viable Lactobacillus acidophilus

2 billion


Indications:

- during antibiotics treatment
- in skin diseases
- in cleansing intestines (constipation)
- helps to get rid of bad smell from the mouth
- in fighting fungal infections, kills some harmful bacteria
- aids digestion
- sooths mild stomach aches

A common meal

Dosage:

Adults: as a dietary supplement take 1 capsule daily or as directed.

For children: 1 capsule daily, or as directed, on empty stomach.

AC-Zymes

100 κάψουλες συμπλήρωμα διατροφής

Η λεπτή ισορροπία της εντερικής χλωρίδας μπορεί εύκολα να επηρεαστεί από έναν ανθυγιεινό τρόπο ζωής, την κατανάλωση αλκοόλ, τη θεραπεία με αντιβιοτικά κλπ. Τα AC-Zymes και Acidophilus της CaliVita παρασκευάζονται με Lb. Acidophilus, το οποίο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προβιοτικά στελέχη που συμβάλλουν στην υγιή λειτουργία του πεπτικού και του ανοσοποιητικού συστήματος.

AC-Zymes - food supplement


Description:

AC Zymes is a product which contains bacterial micro-flora which is essential for our well being. It helps to maintain the appropriate level of good intestinal bacteria in our organism. There is a very strong connection between the functioning of the colon and our health. Healthy intestinal flora plays a significant role. Intestinal flora may be impaired due to an unhealthy way of life, consumption of alcohol, environmental damages, certain medications, antibiotic therapy etc.. These result in the multiplication of (harmful) intestinal bacteria. As a result digestive and immune responses are weaken and even more problems with the overall well-being can arise.


It is worth to take in such situations supplements which provide bacteria such as Lactobacillus acidophilus, which are a part of normal intestinal micro-flora.

High quality product
- AC Zymes provides just in one capsule 2 milliards of those friendly bacteria. Such product is called probiotic and it benefits the functioning of our body.

Lactobacillus acidophilus is an especially resistant and beneficial bacterium. It can live as long as 10 days or more in the digestive system
. Numerous scientific studies showed that Lactobacillus acidophilus slows down the spread of some harmful micro-organisms mainly by creating acidic conditions which are unfavourable for some of the pathogens, such as clostridiums, coli bacteria, or fungi, by releasing substances which have antibiotic effect or by competition for food with other micro-organisms. It is worth to note that L. acidophilus take part also in food digestion by increasing the absorption of proteins, fats and some of the minerals such as: copper, calcium, iron, zinc and manganese. They have also ability to make some of the vitamins: niacin, riboflavin, vitamin B1(thiamine), pantothenic acid and also they lower down the level of cholesterol. Lactobacillus acidophilus helps provide support for a healthy digestive system, by helping to maintain the normal bacterium flora of the alimentary canal. L. acidophilus are very useful in treating fungal infection and also aid treatment of acne and skin problems.

Using AC Zymes on a daily basis between meals will help to maintain good digestion and health of intestines. The capsule covering bacteria is resistant to stomach acid and therefore it guarantees high quality of this product.

ATTENTION!

  • You should consult with a qualified medical practitioner, before taking any supplement.

  • In case of diarrhea is enough to take Acidophilus for 5-6 days to return to the normal intestinal flora, apart from taking the formula, generous measures (large liquid consumption) also should be taken!

  • In case of any kind of gastrointestinal discomfort, condition or disease (eg: diarrhea, ulcers, Crohn’s disease) seek qualified medical advice before taking the product.

  • During the treatment of serious fungal infection (dermatological problems or gynecological) and after treatment, you should take Acidophilus in a dose and duration prescribed by your doctor.

  • In combating fungal diseases garlic and amino acid arginine can also be helpful.

  • Do not exceed the recommended daily intake.

  • Food supplements cannot substitute for a balanced mixed diet.

  • Keep out of reach of young children.


Keywords: AC-Zymes, Calivita, allergies, diarrhea, antibiotics, thrush, digestion, skin, acne, αλλεργίες, διάρροια, αντιβιοτικά, τσίχλα, την πέψη, το δέρμα, την ακμή

Products helping digestion

What are probiotics


The World Health Organization has defined probiotics in 2001 as living organisms which, when administered in sufficient quantity provoke improve the health of the host.
Already Ilya Mechnikov, Nobel laureate, over 100 years ago explains what they mean for human health and longevity.
 
We all know that the primary role of the digestive system is the absorption and digestion of nutrients. If we realize that during lifetime it made only a few tens of tons of various substances that  are capable to incorporate into the body and are able to elicit various toxic, inflammatory, allergic or anaphylactic reactions, in addition to the possibility of cause cancer or autoimmune disorders. It is clear that the preservation of the health of the gut is also another important feature that really can eliminate these harmful processes. Such is the role of immunological function in relation to the existing mucosal system. Inherent in the appropriate functions of the digestive tract is fully proficient mucosal barrier. The immune system is based on a simple but ingenious ability to recognize "self" from "alien". Everything that is custom, is protected and everything else is removed. Within the mucosal immunity is not developed mechanisms to accept non-self structures, even at massive scale and used to benefit the body.

Mechnikov found that in certain areas, people live longer than elsewhere. Diet of these people contain large amounts of sour milk and in it is bacteria called Lactobacillus bulgaricus. Only later were found that even more effectively is the bacterium of Lactobacillus acidophilus, which survives in the gastrointestinal tract at least 10 days.
This is a typical probiotic bacterium. However, while in 1 g of bio-yogurt is only less than 1 million live bacteria in probiotic preparations CaliVita International AC-Zymes and Acidophilus with Psyllium is their high concentration - up to 2 billion in a single capsule! Preferably in the form of probiotic supplements is the presence of a guaranteed amount of active probiotics that can be used also in case of intolerance to milk products.

The physiological microflora of the intestine is an important accessory that actively affects the whole of our existence. Prevents overgrowth of pathogenic bacteria, constitutes vitamins, removes alcohol, bile acids. Overgrowth of pathogenic bacteria in the intestine often leads to life-threatening conditions. For such overgrowth can occur after routine antibiotic treatment. But immunosuppressive therapy may result in overgrowth of organisms that are otherwise harmless and thereby are able induce sepsis. Appropriate development and maintenance of healthy intestinal conditions and functions of the entire digestive system - and thus actually the whole organism - are subject to constant interplay between the natural microbial flora of the intestine and the mucous membranes.

Lactobacillus acidophilus after taking start to multiply in the digestive tract,  temporarily especially colon. Therefore, products CaliVita® technology meets the most demanding criteria. That is, they contain a clinically effective amount of probiotic bacteria (2 billion in each capsule) stored in a unique polysaccharide matrix to maintain culture viability, ensure its exceptional stability at normal temperature and at the same to be protected from the action of stomach acid. The bacteria are released under alkaline conditions of the small intestine, to adhere to the mucosa and thereby temporarily colonize.
Their presence prevent the adhesion of pathogens (viruses, bacteria) to the mucosal surfaces of the intestine, produce lactic acid, peroxide and bacteriocin antibacterial agent; get into direct contact with the immune system, in which their immune modulating activity of stimulating non-specific and specific immune response. For the long term effect is essential that they can induce a non-specific response of the mucosal lymphatic cells of the immune system of the sub mucosal intestine, which results in a suppression of pathological events not only in the intestine but subsequently also in the whole organism.

In which cases our health needs help of products like AC-Zymes and Acidophilus with Psyllium?
Acute diarrhea of children, the elderly, chronic constipation, restoration of intestinal microflora after taking antibiotics, travelers' diarrhea, high blood cholesterol and lactose intolerance, oncology, chronic vulvovaginitis, Helicobacter pylori infection, postoperative complications and convalescence after surgery, idiopathic proctocolitída, atopic dermatitis , rheumatoid arthritis.

Acidophilus against vaginosis

Experts from the University of Pittsburgh came to the conclusion, after completion of the study, the prevalence (frequency) of bacterial vaginosis is lowest in women using probiotics (Lactobacillus). Specifically, in these women, bacteria normal intestinal flora start colonize the intestine, including the rectum, and comes up to the colonization of the vagina. In addition, these lactobacilli produce hydrogen peroxide, protecting the mucous membrane of the growth of pathogenic microorganisms. This is another reason that probiotics, such as Acidophilus and Ac-Zymes, become our daily companions.
 
Calivita Shop - Συμπληρώματα Calivita - Ac-Zymes, Immunaid, Liquid Chlorophyll, Noni, Nopalin, Paraprotex, Pure Yuca, Rhodiolin, Virago, Xantho Plus - Calivita Club
Copyright 2017 Pharmavita. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού