Απώλεια βάρους - Φυσικά Προϊόντα Calivita - Organic Acai, Noni, Paraprotex, OxyMax

Αναζήτηση
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΩΡΑ
ΕΤΑΊΡΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Απώλεια βάρους

The ingredients contained in these products support Slimming
* - The product available in the global Calivita International network. The product may not be available in all countries. Calivita products list is for informational purposes only! Represents the most appropriate supplements to support the body's functions for a given ailment. None of the products, or product ingredients referred to herein are intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease, or medical condition. No statement, claim, opinion or information relating to any product, or product ingredient is intended to be, nor should be construed as medical advice.

The slimming season is just around the corner!

Put on a few pounds during the holiday season? Fighting weight with little or no results? Did you know that with CaliVita® you can easily find the help you need to achieve your ideal shape? CaliVita®’s weight-loss product scale lets you choose the most appropriate product for your own needs, and start the weight-loss in an educated and balanced way.


XShape – Get rid of extra pounds fast and without the assistance of an expert. Often instead of burning fat, your body uses muscle weight and water, which are more ready to mobilise. This unique amino-acid complex, with vitamins B and C, as well as organic chromium, works ideally as a short-term diet supplement.

TrimeX WMS – This liquid formula makes it ideal for those who are unable to take tablets or capsules. Its amino-acid complex protects fat-free body mass from shrinking, its BioCitrin KTM (HCA) and chromium content helps you curb your appetite, responsible for the failure of so many diet attempts, while its green tea extract intensifies your metabolism.

Chromium Max 500 – Each capsule of this unique preparation contains 500 mcg chromium-picolinate, which is an excellently utilisable, organic form of chromium. According to many studies, chromium can be helpful to overcome the longing for sweets, experienced by so many people on a slimming diet. So this product was created for those whose attempts to change their lifestyle were thwarted by their desire for carbon-hydrates snacking.

Citrimax&Chromium – Combines the effects of chromium to inhibit craving for sweets which may support your diet. It may regulate your appetite and inhibit the transformation of carbon-hydrates into fat, hence assisting you in your fight against overweight.

Slim FormulaComplex formula for those who would like to support energy burning through sports, keep their appetite under control and get that extra energy boost.
Overweight is not only a matter of aesthetics. More importantly, your health is at stake. Each kilogram you get rid of is a great step towards a healthy life. Excuses don’t suffice. It is important to keep a positive attitude, a balanced diet and stay active.

The CaliVita® weight-loss products are available at
, so get an early start and start the summer in top shape!

Warnings:

  • The products are not recommended for children, pregnant and breastfeeding mothers, patients allergic to caffeine or suffering from cardiovascular diseases!

  • The products cannot substitute the correct diet and physical activity, as well as the necessary changes of lifestyle.

  • To be kept away from the reach of children!

  • Do not exceed the daily recommended dosages!


Sources:
A double-blind, placebo-controlled, exploratory trial of chromium picolinate in atypical depression: effect on carbohydrate craving - Docherty JP, Sack DA, Roffman M, Finch M, Komorowski JR., J Psychiatr Pract. 2005 Sep;11(5):302-14.
Lowering Effect on Postprandial Glycemic Response of Nopales Added to Mexican Breakfasts - Montserrat Bacardi-Gascon, MD, Dulce Dueñas-Mena, BSC, Arturo Jimenez-Cruz, MD, Nutrition Graduate Program, Medical School, Universidad Autonoma de Baja California, Tijuana, Baja California, Mexico

 
Calivita Shop - Συμπληρώματα Calivita - Ac-Zymes, Immunaid, Liquid Chlorophyll, Noni, Nopalin, Paraprotex, Pure Yuca, Rhodiolin, Virago, Xantho Plus - Calivita Club
Copyright 2017 Pharmavita. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού