Products - button
pole pod menu
Shopping - button
Partner - button
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Mega B-Complex

Calivita Mega B Complex
Βιταμίνες Calivita
100 ταμπλέτες

Το Mega B-Complex σχεδιάστηκε για όσους χρειάζονται πραγματικά μεγα βιταμίνες. Κάθε δισκίο περιέχει τα μέλη της ομάδας βιταμίνης Β σε αυξημένες ποσότητες σε μια μορφή που επιτρέπει την απελευθέρωση των δραστικών ουσιών σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Ποσότητα σε απόθεμα: 8
42.90 €
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά >>

Mega B Complex - Σύμπλεγμα βιταμινών Β

Mega B Complex
Megadose vitamin BTo whom and for what do we recommend it?

Time-release tablets containing the members of group vitamin B in increased amounts. It participates in maintaining the healthy functioning of the nervous system. We especially recommend it in case of lasting, extreme stress and increased mental and physical strain. Also, vitamin B5 help preserve the integrity of skin and mucous membrane, and participate in important metabolic processes.

Mega B-Complex, due to its composition supports the healthy functioning of the body exposed to permanent, extreme stress. It contains every important vitamin B5 in increased amounts, as well as vitamin B7 (biotin) para-amino-benzoic acid (PABA), cholin (B8) and inositol (B9). The different ingredients exert their effect synergically, in optimal proportion. It is an up-to-date, timedrelease formula. It helps maintain our mental alertness as well as release the energy from food, and contributes to the normal functioning of certain important vital processes. The vitamin B family has a very manifold role in our body. B1, B2, B3 and B5 participate in carbohydrate metabolism. B1, B2, B3, B5 and B7 enhance the fat metabolism. B2, B5, B6 in the protein metabolism, B1 participates in the nucleic acid metabolism. Vitamins B2, B6 and B12 play an important role in normal blood formation by promoting red blood cell production as well as iron metabolism.

Vitamins B1, B2, B3 and B6 as well as cyanocobalamin (B12) support the healthy functioning of nervous system. Folic acid (B4) participates in normal blood formation and healthy cell multiplication. Besides the aforementioned, vitamin B5 plays a vital role in the production of several substances (e.g. steroid hormones, neurotransmitters). PABA is one of the important protecting factors of the oxidative processes in our body; particularly it is useful for the beneficial microorganisms of the body.


Indications:

Supplementing the diet with vitamins, especially with the increased demand for vitamin B. It is recommended to use this product especially during periods of prolonged, severe stress and mental or physical effort.

food supplement Mega B Complex


100 tablets

Megadose vitamin B

Dosage

1 tablet daily.

Mega B Complex active ingredients


Vitamin B1 100 mg
Vitamin B2 100 mg
Vitamin B6 100 mg
Inositol 100 mg
Choline 100 mg
Niacin 100 mg
PABA 100 mg
Pantothenic acid 100 mg
Folic acid 125 mcg
Vitamin B12 100 mcg
Biotin 100 mcg


Ingredients
see product label

Keep out of reach of young children. The recommended daily dose should not be exceeded.
Food supplements should not be used as a substitute for a varied, healthy diet
It’s important to follow a varied and balanced diet and a healthy lifestyle.

Store in a cool dry place.

Produced for: CaliVita International B.V. Beursplein 37, 3001 DC Rotterdam, The Netherlands

Best before: see side of pack.
NOTE!

During the application of vitamin B complex urine may become dark yellow and of characteristic smell.

ATTENTION!

• You should consult with a qualified medical practitioner, before taking any supplement.
• Do not exceed the recommended daily intake.
• Food supplements cannot substitute for a balanced mixed diet.
• Keep out of reach of young children.

Keywords: Mega B-Complex, Calivita, vitamins, stress, heart, migraine, depression, skin, hair, nails, anemia

What vitamins are included in the B complex of vitamins

The complex of B vitamins includes several compounds with different effects: all important B vitamins, vitamin H (biotin), para-aminobenzoic acid (PABA), choline and inositol. In a properly selected complex of B vitamins, all ingredients work together and mutually enhance the effectiveness of their action in the body. Modern preparations work for a long time, gradually releasing active substances (TR - time relased), which is important because these vitamins dissolve in water; thanks to prolonged absorption, they are not excreted immediately and the body can use them for a long time. People suffering from hair loss, dandruff, graying, dry skin and brittle nails generally do not know that these problems cannot be solved by any miracle care products such as shampoos and creams, but by taking B complex vitamins which:

  • has a calming effect (reduces hand tremors, eyelid blinking)
  • reduce stress and irritability
  • protect the cardiovascular system
  • they are recommended for depression and hyperactivity
  • they are indispensable in neurological and mental disorders
  • recommended for migraines
  • counteract graying and hair loss
  • make it easier to fall asleep
  • support the treatment of anemia and skin diseases.

Vitamin B1

(thiamine):

Plays an important role in the metabolism of carbohydrates, is essential for proper functioning of muscles and nerves, so some people call it even intellect vitamin. The total deficiency causes beriberi disease, first discovered vitamin deficiency. Its natural sources are primarily brewer's yeast, bran cereal, cereal, cereal and bread with coarse grinding. Stress, exercise, and consuming large amounts of carbohydrates increases the need for this vitamin. It is slightly diuretic. Vitamin B1 affects normal muscle tension.

Vitamin B2

(riboflavin):

It plays an important role in the absorption of iron (hemoglobin production), in the synthesis of proteins and in the metabolism of fats and carbohydrates. It strengthens the eye by increasing the sensitivity of the retina, has a beneficial effect on growth. Increased demand for vitamin B2 occurs in periods of rapid growth, pregnancy, lactation, in stressful situations and during intense exercise. Riboflavin deficiency may result in skin diseases, changes in the functioning of the eye and nervous system. If it is not sufficient, protein metabolism in the body is disrupted.

Vitamin B3

(niacin, nicotinic acid, nicotinamide, vitamin PP):

It plays an important role in biological oxidation, in the secretion of energy, fat distribution and morphology. It is necessary for the normal operation of the gastrointestinal tract, skin, and nervous system, as well as for the synthesis of certain hormones (such as testosterone, estrogen, insulin). Prevents migraine and relief headache. It improves blood circulation, reduces high blood pressure, lowers cholesterol and triglycerides. Helps with ulcer pain and removes odor from the mouth. Niacin is present in plant and animal. For the richest sources include yeast, wheat bran, meat, offal and fish. Total lack of niacin leads to pellagra and partial develop inflammatory changes on the tongue.

Vitamin B4

(folic acid, folacin):

Plays an important role in the metabolism of some amino acids and is involved in the synthesis of nucleic acids. Therefore, folic acid is essential for the proper functioning of hematopoietic cells and the development of all body cells. The best sources of folic acid include liver, dark green leafy vegetables, beans and yeast. For folate deficiency most vulnerable are pregnant women, infants, adolescent girls and elderly people. Particularly important is the saturation of the woman's body with folic acid before becoming pregnant, as adverse effects of folate deficiency manifests itself in early pregnancy. Supplementation with folic acid by administering it in multivitamin preparations may thus reduce the risk of fetal malformation. According to doctors in Alabama, folic acid may play an important role in the prevention of cervical cancer.

Vitamin B5

(pantothenic acid, calcium pantothenate, panthenol):

Like other B vitamins, is involved in energy metabolism of carbohydrates and fats and which influences numerous enzymatic reactions. Vitamin B5 is essential for the proper functioning of the adrenal glands. It helps build the skin, affects the growth and hair color.

Vitamin B6

(pyridoxine)

As a component of many enzymes in the body has a lot of tasks. It is involved in the metabolism of amino acids, essential fatty acids and iron. It is necessary for the production of red blood cells and antibodies, as well as a better absorption of vitamin B12 in the body. Experience has shown that large doses of vitamin B6 significantly reduce premenstrual stress, menstrual cramps and feeling sick. It occurs mainly in yeast, legumes and meat. When there is a large amount of protein in the diet and the physical demands are increasing for this vitamin, therefore, the athletes need more. Its absence prevents the building of muscle tissue. It acts as a natural diuretic.

Cholina

(vitamin B8)

It is produced by the body, but in insufficient quantities. Along with inositol (both are components of lecithin) enhance metabolism of fats in the body and protects against fatty liver and prevents the build-up of cholesterol in the walls of blood vessels. It helps in the elimination of accumulated toxins and drugs. Without choline deteriorates brain function and memory.

Inozytol

(vitamin B9)

It is essential for hair growth and prevention of atherosclerosis. Together with choline is involved in the metabolism of fats and helps lower the blood cholesterol level. Inositol is an emulsifier of fats and prevents fatty liver. It is essential in the transmission of nerve signals. Such as choline, plays an important role in the nutrition of the brain cells. It has sedative properties.

Vitamin B12

(cyanocobalamin, cobalamin)

It is essential for the correct functioning of the body, especially bone marrow cells (production of red blood cells), nervous system (reduces irritability, improves memory and ability to concentrate), gastrointestinal (improves appetite), and also helps you to gain weight, stimulates growth in children. As a coenzyme is involved in the metabolism of folic acid, and in the metabolism of proteins, fats and carbohydrates. In larger amounts of vitamin B12 found in organ meats, meat, egg yolk. Vitamin B12 deficiency can occur in people feeding in strict compliance with vegetarian diet. Cyanocobalamin deficiency there appear in the elderly, in people who consume excessive amounts of alcohol or suffering from diseases of the gastrointestinal tract.

Κριτικές για το Calivita Mega B Complex

Ακόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσεις.
0
0
0
0
0
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά
Mega B-Complex
POWERFUL HELP
Calivita Partner logo
cGMP Certified logo
FDA logo
USDA ORGANIC logo
Organic logo
Επιστροφή στο περιεχόμενο