Power Mins - Φυσικά Προϊόντα Calivita - Organic Acai, Noni, Paraprotex, OxyMax

Αναζήτηση
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΩΡΑ
ΕΤΑΊΡΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Power Mins

Power Mins
INDISPENSABLE MINERALS

Ποσότητα σε Συσκευασία:

100
δισκία

Τιμή:
Τιμή λιανικής / λέσχη

Από που να αγοράσω:


Αγοράζω απο το Ιντερνετ


Ingredients:

Calcium

250 mg

Magnesium

150 mg

Potassium

24.75 mg

Zinc

7.5 mg

Manganese

4 mg

Iron

4 mg

Copper

0.5 mg

Iodine

50 mcg

Selenium

20 mcg

Chromium

50 mcg

Molybdenum

125 mcg

Indications:

supplementing diet with essential minerals

Dosage:

Take 2-4 tablets daily, or as directed.

Power Mins

100 ταμπλέτες συμπλήρωμα διατροφής

Εκτός από τον ήδη γνωστό ρόλο των βιταμινών, η κατάλληλη παροχή ορυκτών του σώματος μας είναι επίσης σημαντική. Το Power Mins είναι μια ειδική φόρμουλα κατασκευασμένη από ειδικά μέταλλα. Τα συστατικά του συμβάλλουν στην σωστή παροχή ορυκτών στο σώμα μας.

Power Mins - food supplement

Description:
Besides the already well known role of vitamins, the adequate mineral supply of our body is important as well. Power Mins is a special formula made from special minerals. Its ingredients contribute to the proper mineral supply of our body.

Trace minerals are critical for numerous metabolic functions and, as such, are absolutely essential for good health. Some compounds our metabolism needs can be synthesized in the body, but minerals are not among these. All the minerals our bodies need and use must come from our diet. Power Mins is a special complex of all of the most important minerals in carefully formulated ratios to provide optimum nutritional support for good health.

Calcium is important to maintain the healthy structure of bones and teeth, and plays a role in the process of blood coagulation. The effective functioning of the nervous system requires the presence ofmagnesium. Magnesium also supports protein synthesis and normal cell division. Potassium helps support normal blood pressure, and plays a role in homeostasis by promoting the osmotic balance between intracellular and extracellular bodily fluids. Zinc is indispensable for the proper functioning of the immune, digestive and reproductive systems. Manganese helps support the body’s protection system against free radicals, and is a necessary element in protein, carbohydrate and fat metabolism.

Meditating couple
Iron plays a vital role in the oxygen transport system of blood, and supports proper cell growth and differentiation. Iron metabolism is supported by copper,which also helps the energy production processes of the body by participating in cholesterol and sugar metabolism. Copper also supports the healthy functioning of the central nervous system. Iodine is indispensable for production of thyroid gland hormones.Selenium is an important antioxidant, and helps support the immune system. Chromium participates in proper carbohydrate metabolism. Molybdenum is important for the formation of several enzymes, and also plays a role in the utilization of iron.

ATTENTION!

  • Consult with a qualified medical practioner before taking any supplement.

  • This product is intended for adults only.

  • Do not exceed the recommended daily intake.

  • Food supplements cannot substitute for a balanced mixed diet.

  • Keep out of reach of young children.


Keywords: Power Mins, Calivita, minerals, trace elements, ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία, εύκολα αφομοιώσιμη ορυκτά

minerals Calivita

Power Mins – the power of essential minerals

Power Mins has been a popular formula of the Calivita® product range since its launch. It is no wonder, as the composition of our excellent quality product offers an ideal everyday mineral supplementation.

salt in her handsIt is well known that vitamins, amino acids, antioxidants, probiotics maintaining healthy intestinal flora, and all the other essential building blocks, are indispensable for the normal functioning of the body. Minerals, similarly to vitamins, are such essential components of our body, and just like with vitamins, our demands should be covered from external sources.

Of the 99.5% of calcium that is absorbed and gets stored in bones and teeth, the remaining amount will be a vital component of blood plasma. It participates in blood clotting processes, in muscle contraction,not only of skeleton muscles but respiratory muscles or myocardium as well,while 1000 mg of them is replaced on a daily basis. That is why its supplementation is of paramount importance, as our bones function as storehouses, which can be “extended” at most till the age of 30, then following a stable state , they start to decline. So sufficient everyday calciumfatigue after exercise supplementation is not only important for the normal functioning of our metabolism but for the protection of our bones as well. Recently its role played in acquiring normal body mass index has been researched.Some clinical studies show that calcium effectively supports slimming diets. For many, it is a part of the medicine cabinet as it may be helpful in alleviating unpleasant symptoms during an allergy season.

Magnesium, just like calcium, plays a manifold role in the body. It is the building block of hundreds of enzymes, participates in energy producing processes as well as in protein synthesis.Additionally, it contributes to the healthy functioning of the cardiovascular system and muscles. In its deficiency, muscle spasms, and characteristic nighttime calf cramps may occur.

Zinc is an important antioxidant element, the presence of which is indispensable in the battle against free radicals. It also participates in the functioning of the immune system by stimulating the development of immune cells.

Iron is essential for blood formation and oxygen transport. In the case of chronic deficiency, dysfunctional red blood cells are produced and the oxygen supply of tissues may become insufficient and a classic iron-deficient anemia may develop. According to an earlier estimate of the WHO, it involves at least 10-20% of children, elderly people and mainly women around the world.

Iodine is perhaps one of the most well-known minerals, as it is common knowledge that it plays an essential role in the functioning of the thyroid gland. However, only a few people know that some parts of Europe are characterized by at least a minimal iodine deficiency. Consequently, proper iodine intake should be carefully monitored as the functioning of the thyroid gland affects carbohydrate, fat and protein metabolism as well. It is lesser known that selenium also plays an important role in the normal production of thyroid hormones which in addition supports the immune system.

Due to its role played in metabolism, chromium is a frequent component of formulas supporting body mass reduction, as it affects carbohydrate metabolism,and through them also protein and fat metabolism. In some studies it has been suggested it may alleviate carbohydrate cravings as well.

Manganese also plays a manifold role in the human body as the above- mentioned minerals. It participates in energy production processes, protein, fat and carbohydrate metabolism, maintaining the healthy structure of bones and by being an effective antioxidant it also supports the protection of cells.

It is clear that these almost incomprehensively tiny elements participate in many processes and therefore, their daily supplementation is extremely important. Even in summer, through increased perspiration we lose significant amounts of minerals, which should be complemented for the sake of the normal functioning of our body.


Did you know that minerals have a significant role in the acid-base balance of the body and for alkalization, if needed?

Source:
Effects of Calcium and Dairy on Body Composition and Weight Loss in African-American Adults - Michael B. Zemel, Joanna Richards, Anita Milstead and Peter Campbell - Obesity Research (2005) 13, 1218–1225; doi: 10.1038/oby.2005.144
Calcium and Dairy Acceleration of Weight and Fat Loss during Energy Restriction in Obese Adults - Michael B. Zemel, Warren Thompson†, Anita Milstead*, Kristin Morris* and Peter Campbell* Obesity Research (2004) 12, 582–590; doi: 10.1038/oby.2004.67
Élelmezés és táplálkozásegészségtan – Szerk.: Rodler Imre, Medicina Könykiadó Zrt., Budapest ,2008
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/jhci_healthreport.pdf p. 235-241
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/jhci_healthreport.pdf p. 169-175
A double-blind, placebo-controlled, exploratory trial of chromium picolinate in atypical depression: effect on carbohydrate craving - Docherty JP, Sack DA, Roffman M, Finch M, Komorowski JR., J Psychiatr Pract. 2005 Sep;11(5):302-14.
Iron Deficiency Anaemia Assessment, Prevention, and Control A guide for programme managers – who.org

 
Calivita Shop - Συμπληρώματα Calivita - Ac-Zymes, Immunaid, Liquid Chlorophyll, Noni, Nopalin, Paraprotex, Pure Yuca, Rhodiolin, Virago, Xantho Plus - Calivita Club
Copyright 2017 Pharmavita. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού