Products - button
pole pod menu
Shopping - button
Partner - button
Μετάβαση στο περιεχόμενο

SambuRex - συμπυκνωμένο εκχύλισμα σαμπούκου

Calivita Samburex
Για ανοσία
240 ml

Το SambuRex είναι ένας τύπος που στοχεύει κυρίως στην προστασία του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα κύρια συστατικά του είναι τα φραγκοστάφυλα και η Echinacea που έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στη δημοφιλή ιατρική και το Astragalus που εφαρμόζεται με προδιάθεση στην ανατολική ιατρική. Λόγω της υγρής μορφής του, αυτό το ειδικό φυτικό μίγμα μπορεί να είναι επαρκές ακόμα και για όσους για κάποιο λόγο ή για άλλους δεν συμπαθούν τις φόρμουλες των δισκίων και των καψουλών.
Ποσότητα σε απόθεμα: 39
38.50 €
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά >>
SambuRex Pack
Για ανοσία
4x 240 ml

Αγοράστε 3, πάρτε 4
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά >>

Samburex - υγρό εκχύλισμα σαμπούκου και εχινάκεια για ανοσία

elderberry fruit
Samburex
Liquid immune booster


To whom and when do we recommend it?

SambuRex active ingredient/5 ml:

 • Black elderberry extract       5000    mg
 • Proprietary blend       130    mg
 • Echinacea purpurea extract, Organic Echinacea angustifolia extract,
 • Organic Astragalus membranaceus extract
 • Vitamin C       100    mg
 • Zinc       5    mg

 


Concentrated elderberry extract

A highly concentrated dose of elderberry fruit extract, combined with an extract of Echinacea purpurea that has been used for centuries, additionally containing vitamin C, zinc and organic extract of Echinacea angustifolia and Astragalus membranaceus. All these ingredients are available in the form of a tasty liquid preparation to prepare the body for the colder months and support its immunity. The active ingredients of the product, such as elderberry fruit extract, Echinacea purpurea herb extract, organic Echinacea angustifolia root extract, additionally support the respiratory system of the body.

What distinguishes SambuRex?

It does not matter how much elderberry contains 1 teaspoon of the product that you eat and give to your loved ones! SambuRex is as much as 5000 mg of a highly concentrated elderberry extract in 1 dose (teaspoon) enriched with the action of a patented blend of plant extracts, vitamin C and zinc - ingredients that synergistically enhance the strengthening of the immune system.
The product does not contain added sugar, artificial sweeteners, preservatives, or alcohol - it can be safely used by people who drive cars and other motor vehicles. It has an excellent taste and is easy to serve. It can be used separately or as an additive to food or drinks. 1 package is enough for over a month.
Thanks to the liquid form, a special mixture of ingredients is suitable even for those people who, for some reason, do not like or cannot consume tablets or capsules.

Did you know that ... Astralagus has been used in Chinese medicine for over 2,000 years to protect the immune system and increase vitality?

How the ingredients of the Samburex immune formula work

SambuRex is a formula which primarily targets the protection of the immune system; its main ingredients are elderberry and Echinacea that have been used for long in popular medicine, and Astragalus which is applied with predilection in Eastern medicine. Due to its liquid form, this special herbal blend may be adequate even for those who for some reason or other do not like tablet and capsule formulas.

Black elderberry
Black elderberry juiceElderberry (Sambucus nigra) is one of the herbs that have been used for the longest in popular medicine. It was the sacred German herb. It was viewed as some kind of panacea against all kinds of illnesses*, in other areas, primarily in cold weather, it has been used to strengthen the immune system, against coughs, as well as to promote digestion. Unfortunately nowadays only its flowers are used in most places for human consumption, mostly in the food industry as the raw material of syrups, for example. Few people know that its fruit, if adequately prepared, is also suitable for human consumption as it contains several precious active ingredients that may significantly contribute to the healthy functioning of our body. It is for example abundant in antioxidants such as: flavonoids, fruity acids, as well as vitamin A and C.

Echinacea i Astragalus
The other important component of the formula is a special herbal blend, which contains Echinacea and Astragalus,which is popular in Eastern medicine.  

Echinacea purpurea
Echinacea
Echinacea (coneflower) is one of the most frequently used herbs to support the immune system, and is also suitable for helping to preserve the health of the lower urinary tract. It originates from North-America, and was one of the most important medicines of Indian natives. It has several known species with similar effects. SambuRex contains two species of Echinacea, Echinacea purpurea and Echinacea angustifolia.

Astragalus
Astragalus has been used for more than two thousand years in Chinese medicine, primarily to protect the immune system as well as to boost vitality and vital energy (Chi).

Vitamin C and zinc
In addition to the herbs, we have completed the formula with vitamin C and zinc as well, which may also contribute to the proper functioning of the immune system.

The herbal active ingredients of the formula are present in a non-alcoholic extract, so it can be applied safely by those who drive a car or operate machines. As it is alcohol-free, it can be given to children although it is not recommended for children under one year of age. It is a pleasantly tasting, sweet liquid, which contains no added sugar, artificial sweeteners or artificial preservatives.
twigs with elderberry fruit

liquid food supplement Calivita: Samburex


240 ml

Dosage

Take one teaspoon (5 ml) daily, may be mixed with water or food.

Samburex active ingredients

See product description mg


Ingredients
elderberry fruit extract (Sambucus nigra), stabilizer - glycerol (vegetable), purified water, vitamin C, Echinacea purpurea herb extract, acidity regulator - citric acid, organic astragalus membranaceus root, zinc gluconate, organic Echinacea angustifolia root extract, natural dye: raspberry extract.
WARNING

 • Keep refrigerated once opened.
 • It is not recommended for those sensitive to Cruciferae family.
 • It is not recommended for children under the age of 1.

SambuRex is a dietary supplement in a liquid form

Samburex from organic ingredients
It is a wealth of extracts from:
 • Black elderberry fruit,
 • Echinacea purpurea herb,
 • organic Astragalus membranaceus root,
 • ecological Echinacea angustifolia root,

It is also a dose of vitamin C and zinc with proven beneficial effects on the immune system.
Calivita Samburex for immunity

Properties of the extracts contained in SambuRex

liquid Samburex for immunity
Black elderberry
Hippocrates believed that elderberry is an indispensable element of a handy first aid kit. He recommended it as a pain reliever, diuretic and laxative. Today it is used to strengthen immunity and the proper functioning of the respiratory system.

Echinacea purpurea
It stimulates the body's immune response, has the ability to break down foreign substances, and by stimulating the formation of interferon - reduces the activity of pathogens that are unfavorable to the body.

Organic Echinacea angustifolia
Strengthens the immune activity of Echinacea, among others influencing the increase in metabolic and antibacterial activity of immune cells

Organic Astragalus membranaceus
An ingredient credited with extending life ...
It strengthens and modulates immunity, among others by increasing the level of interferon in the body.

Who we especially recommend Samburex

Samburex - Black elderberry and Astragalus
 • Everyone who wants to support immunity - especially in the autumn and winter period.

 • People looking for antioxidant support - to fight free radicals

 • People who have problems with swallowing tablets and capsules.

 • Drivers - does not contain alcohol.

 • Everyone with an intense lifestyle.

 • Older people, seniors

The Miraculous Elderberry

Summer has supplied our body with lots of sunshine, fresh fruit and vegetables. However, as fall sets in we are forced to resort to other methods in order to make our defensive system combat pathogens as effectively as possible. One of the most delicate ways of prevention is offered to us by herbs tried and tested by traditional medicine.

Elderberry (Sambucus nigra L.) is a shrub indigenous to Europe, America and Asia and its flower and the delicious syrup made from it are well-known to everyone. It is less known that its flavonoid-rich fruit may also be a useful addition to our home pharmacy as it has been used for centuries, characteristically against feverish conditions and cold, mainly for its diaphoretic and expectorant effects as well as to enhance digestion. As elderberry has proved to be a highly popular remedy, modern medicine started investigating if it can be an alternative or possibly complement often aggressive drug therapies of different diseases.

Woman and Black elderberry
In 2004 the effect of the plant was tested on patients suffering from flu-like symptoms, compared with a placebo (preparation containing no active ingredient). The results appeared to be promising. According to the surveys of the general condition of the patients as related by themselves, the period of the unpleasant symptoms reduced by as much as 4 days and they had to take significantly less medicine (for example antifebriles and painkillers) than their counterparts taking the placebo. Other studies have found it to be effective not only againstflu but it has also proved to act as an antibacterial against certain species of Streptococcus.. Further studies have justified the anti-inflammatory effects of elderberry extract.
However, elderberry or its extract is primarily used against problems related to the upper respiratory tract, and it is good to know that we can also prepare a mild cathartic and diuretic from its fruit .
The plant itself contains different antioxidant compounds in high concentration, such as vitamin A and C, so it can be a very effective aid in our combat against free radicals.

Elderberry can be of great help in colder months if combined with Echinacea, one of the most popular herbs. It has also been proved by studies that its active ingredients and flavonoid contents may boost the resistance of the body. Additionally, it possesses anti-inflammatory effects, moreover externally it has a property that stimulates the healing of wounds. Its antiviral effects are still examined, but under experimental conditions where it has been reported to have had inhibiting effects on the herpes virus. This confirms age-old observations of popular medicine in the face of extraordinarily high standards of modern science. That which was efficacious according to the foxed pages in the days of our grandparents, is once again employed in modern medicine. So let us take advantage of this opportunity if we would like to use less chemicals and drugs!

Source:
Zakay-Rones Z, Thom E, Wollan T, Wadstein J. - Randomized study of the efficacy and safety of oral elderberry extract in the treatment of influenza A and B virus infections
Szendrei-Csupor, Herb store: a guide to the application of herbs, Medicina 2009.
Prof. Dr. Petri G. :Herbs and herbal formula sin therapy, Galenus Publisher, Budapest 2006.
Rácz G., Rácz-Kotilla E., Szabó L. Gy. The basics of phytotherapy,Sanitas Természetgyógyászati Alapítvány, Budapest 1992.
Christian Krawitz, Mobarak Abu Mraheil, Michael Stein - Inhibitory activity of a standardized elderberry liquid extract against clinically-relevant human respiratory bacterial pathogens and influenza A and B viruses
Antioxidant Activity in Variously Prepared Elderberry Foods and Supplements - K. CeJpeK*, I. MaloušKoVá, M. Konečný and J. VelíšeK Department of Food Chemistry and analysis, Institute of Chemical Technology in Prague, 166 28 Prague, Czech Republic
Lindenmuth GF, Lindenmuth EB. The Efficacy of Echinacea Compound Herbal Tea Preparation on the Severity and Duration of Upper Respiratory and Flu Symptoms: A Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Study J Altern
Complement Med 6[4], 327-334. 2000

Κριτικές για το Calivita Samburex

Samburex for immunity
SambuRex pack
Samburex pack (4 x 240ml)
Samburex glass and its components
Ακόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσεις.
0
0
0
0
0
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά
SambuRex
IMMUNITY FROM NATURE
Calivita Partner logo
cGMP Certified logo
FDA logo
USDA ORGANIC logo
Organic logo
Επιστροφή στο περιεχόμενο