Products - button
pole pod menu
Shopping - button
Partner - button
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Virago καλύτερο για να βελτιώσει την ασυλία σας.

Calivita VirAgo
Για ανοσία
90 Tταμπλέτες

Λόγω της σύνθεσής του, υποστηρίζει αποτελεσματικά την υγιή λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Το συστήνουμε για όσους επιθυμούν μια πιο σύνθετη άμυνα ή συχνά αντιμετωπίζουν καταστάσεις στις οποίες το σώμα μας χρειάζεται βοήθεια.
Ποσότητα σε απόθεμα: 9
36.50 €
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά >>

VirAgo - Νύχι γάτας, Pau d'Arco, εχινάκεια και ψευδάργυρος για ανοσία

VirAgo
Immune booster complex

In other CaliVita operations known under the name: Virago

To whom and when do we recommend it?

Immunity thanks to extracts of cat's claw, echinacea, Pau D'Arco and olive leaves


VirAgo is a comprehensive product whose active ingredients support the proper functioning of the immune system

How do the active ingredients of VirAgo work?

 • strengthen immunity (cat's claw, echinacea, Pau D'Arco, zinc)
 • have a positive effect on the functioning of the respiratory tract (Echinacea purple)
 • have a strong antioxidant effect (Pau D'Arco, zinc, oleuropein from European olive leaves)
 • take part in the process of cell division (zinc)
Cat's claw is considered to be one of the most effective substances for the immune system.

Who do we especially recommend?

 • People who want to strengthen the body's natural defenses.
 • People who are frequently exposed to external factors on their immune systems.
 • To people to protect cells from oxidative stress.
 • All in the autumn and winter period, during the trip.

Did you know that ... Pau D'Arco bark has been used in folk medicine for centuries? This popular plant, in addition to having a beneficial effect on the body's immunity, also helps maintain the health of blood vessels.

food supplement Calivita: VirAgo


90 tablets

Dosage

3x1 tablet daily

VirAgo active ingredients

Lysine 80 mg
Olive Leaf Extract (std. 15% oleuropein) 80 mg
Cat's Claw Bark Extract (std. 4% oxindole alkaloids) 60 mg
Pau d'Arco Bark (4:1) (std. 3% alkaloids) 30 mg
Echinacea Root Extract (std. 3.5% echinacosides) 25 mg
Zinc 10 mg


Ingredients
stabilizer: calcium carbonate, stabilizer: microcrystalline cellulose, extract from olive leaves (Olea europea), L-lysine, Cats claw bark extract - cat's claw (Uncaria tomentosa), zinc picolinate, Pau dArco bark extract (4: 1) (Tabebuia impetiginosa), Echinacea purpurea root extract, anti-caking agent: fatty acids (stearic acid), anti-caking agent: silicon dioxide, bulking agent: cross-linked sodium carboxymethylcellulose, magnesium anti-caking agent (magnesium stearate) , glazing agent: talcum, glazing agent: shellac.
ATTENTION!

 • Consult with a qualified medical practitioner before taking any supplement.
 • Do not take this product if you are pregnant or nursing.
 • This product is not intended to treat, prevent or influence any infections, disease or medical condition. If you have any kind of health problem, consult with a qualified medical practitioner.
 • Do not exceed the recommended daily intake.
 • Food supplements cannot substitute for a balanced mixed diet.
 • Keep out of reach of young children.

Keywords: Virago, Calivita, resistance, viruses, bacteria, fungi, herpes, influenza

The composition of VirAgo consists of natural ingredients that support immunity

EUROPEAN OLIVE Leaf extract

Substances present in the leaves, have the ability to penetrate the infected host cells, where they inhibit the multiplication of viruses. In addition, directly stimulate the production and activity of phagocytes and have strong antioxidant properties.

Echinacea Root Extract

Effectively stimulate immune cells to produce natural antiviral substances, which is interferon. Particularly effective in inhibiting the growth of herpes virus and influenza virus.

PAU D'ARCO BARK EXTRACT

Has the property of killing harmful microorganisms and strengthen immunity. It is effective against viral infection, parasites and certain types of cancer.

CAT'S CLAW BARK EXTRACT (Vilcacora)

Has a unique effect on the body. Cat's claw strongly stimulates the immune system, especially the mechanisms responsible for antiviral and antitumor defense. It also has strong anti-inflammatory, analgesic and antipyretic properties.

The plant is known for its universal application and in herbal medicine is the perfect drug. The plant has been studied in a number of research institutions including: the University of Innsbruck (Austria), Research Laboratories (Peru), University of Munich (Germany), Huntington Research Centre (England), the Central Chemical Research Center (Hungary), the University of Milan and Naples (Italy).

L-Lysine

Lysine is blocking the development of the herpes virus.

Zinc

Zinc participates among others in the production of antibodies and the proliferation of cells. Moreover, delaying the formation of proteins, viruses needed to penetrate human cells. Zinc is also involved in the removal of metals and toxins from the body, the presence of which affects our immune system.

VirAgo - natural product with antiviral and antibacterial properties

VirAgo, due to its composition, effectively supports the healthy functioning of our immune system. We recommend it for those who wish to have a more complex defense, or often face situations in which our body needs assistance.

The body has a natural tendency to counteract disruptive influences and bring the metabolism back to a healthy state of balance. This normal, healthy state of functioning is called homeostasis. One of the most important tools the body uses to facilitate and ensure homeostasis is the immune system. The immune system has the task of dealing with the strongest disruptive influences on homeostasis. A strong immune system is therefore vital for robust health. CaliVita ® Virago contains natural, herbal ingredients that are intended to help provide nutritional support for a strong immune system.

VirAgo is an extract of selected medicinal plants that strengthen the immune system as well as have antibacterial and antiviral properties. It is recommended for people who want to strengthen their body's natural defenses.

Synergy of active ingredients

The ingredients of the product contribute to the proper functioning of the body. Cat's claw increases the production and activity of lymphocytes. It also has antioxidant properties. Echinacea purpurea is one of the best known plants supporting the immune system. Pau d'Arco, also called Lapacho, is a rich source of minerals. Zinc is involved in the proper functioning of the immune system as well as the proper division of cells. The useful substances contained in the extract of European olive leaves support the immune system, also induce well-being and energize.

Records indicate that olive tree leaves have been used for health care purposes for thousands of years. Aside from being rich in antioxidants, and helping to lower low density lipoproteins (LDL or “bad” cholesterol) in the bloodstream, some studies have indicated that olive leaf may inhibit pathogens from replicating. The amino acid lysine helps support the body’s production of antibodies. Echinacea, a member of the aster family, contains several polyphenols that are thought to help support the immune system in warding off infections. Studies have been encouraging enough that echinacea is a common ingredient in many cold remedies. Studies have indicated evidence that the alkaloids, tannins and phytochemicals in cat’s claw, a South American vine, help support the production and activity of the lymph cells, and the overall optimum functioning of the immune system. It may also have exhibited some antibiotic, anti-inflammatory, and antioxidant properties. The bark of the South American tree Pau D’Arco contains over 20 active compounds, and some tests have indicated that some of these compounds may have antibiotic, and antifungal effects. Zinc provides nutritional support for the healthy functioning of the immune system, and participates in normal cell division.

Stop the viruses

Viruses are quite difficult to fight and are resistant to antibiotics. Unlike bacteria, which can reproduce themselves, viruses must first attach to other cells in the human body, change their genetic code and take over their functions. Inhibiting the harmful effect is associated with preventing their reproduction, which, however, should be done without destroying healthy cells.

Effectiveness confirmed by research
In laboratory tests of prof. Valerii Szedlak-Vadoc, the natural composition of a modern anti-virus supplement, VirAgo, which she developed, turned out to be able to selectively inhibit the self-reproduction of the virus. VirAgo includes the strongest herbal extracts: olive leaf extract, Echinacea Root, cat's clow, Pau d'Arco, and chelated zinc and L-lysine. Many viruses become active in the body due to a decrease in immunity.

Strengthen immunity
two people
By stimulating the immune system, VirAgo contributes particularly to the body's fight against viral infections and various diseases which may be caused by rotaviruses, e.g. Reiter), thyroid diseases (Hashimoto's or Graves' disease - thyoidisis), acute myeloid leukemia, skin diseases (infectious erythema, pemphigus) and many others.

Win against the disease
VirAgo works by activating important immune cells, called macrophages, which circulate around the body to cleanse the body by absorbing viruses, bacteria, fungi and cancer cells. As a result, all "intruders" are rendered harmless. A sick organism, especially after chemical drugs, antibiotic therapy or chemotherapy, is often practically devoid of a defense system and has no strength to defend itself. Hence, a very important factor is its appropriate support to stimulate the growth of defense T lymphocytes.

Indications
Virago ingredients:
 • Strengthen the immune system,
 • Inhibit proliferation mechanism of infected cells,
 • Have activity against viral, bacterial and fungal infections,
 • Perfect for allergy
 • Effectively stimulate immune cells to produce natural antiviral substances, which is interferon,
 • Particularly effective in inhibiting the growth of herpes virus and influenza virus.

Key words: virago, Calivita, immunity, viruses, bacteria, fungi, herpes, influenza

Κριτικές για το Calivita VirAgo

Ακόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσεις.
0
0
0
0
0
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά
VirAgo
VICTORY WITH THE POWER OF NATURE
Calivita Partner logo
cGMP Certified logo
FDA logo
USDA ORGANIC logo
Organic logo
Επιστροφή στο περιεχόμενο