Products - button
pole pod menu
Shopping - button
Partner - button
Μετάβαση στο περιεχόμενο

C 1000 Plus

Calivita C 1000 Plus
Βιταμίνες Calivita
100 ταμπλέτες

Το C1000 Plus υποστηρίζει την προστατευτική δράση του ανοσοποιητικού μας συστήματος με την μεσο δόση καθυστερημένης απελευθέρωσης βιταμίνης C και τα βιολογικά αναπτυγμένα αχλάδια για να εντείνει τις επιδράσεις του σε κάθε κρίσιμη περίοδο, όταν το σώμα μας το χρειάζεται περισσότερο. Επιπλέον, συμβάλλει επίσης στην κανονική παραγωγή κολλαγόνου και συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των αιμοφόρων αγγείων, των οστών, των χόνδρων, των δοντιών, των ούλων και του δέρματος.
Ποσότητα σε απόθεμα: 20
22.90 €
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά >>
Φυσική βιταμίνη C
1000 mg βιταμίνης C
τριανταφυλλιές
βιολογικά
τεχνολογία καθυστερημένης απελευθέρωσης

Φυσική βιταμίνη C 1000 Plus αγριοτριανταφυλλιάς και βιοφλαβονοειδή για ανοσία

C 1000 Plus
with organic Rose Hips powder

C 1000 Plus contains 1000 mg of vitamin C per tablet. Vitamin C contributes to the normal function of the immune system, reduction of tiredness and fatigue, as well as protection of cells from oxidative stress. C 1000 Plus also contains organic Rose Hips powder.
 
 
 

To whom and when do we recommend it?

C1000 Plus supports the protective activity of our immune system with delayed release mega dose vitamin C and organic grown rosehips to intensify its effects during every critical period when our body needs it most. In addition, it also contributes to normal collagen production and helps maintain the health of blood vessels, bones, cartilages, teeth, gums and the skin.

Vitamin C, (also known as Ascorbic Acid) is a water soluble vitamin that is used by the metabolism in many important ways. It helps activates numerous enzymes, has an important role in cell respiration, and offers protection against stress. It assists in the absorption of iron, and, together with folic acid and vitamin B12, stimulates red blood cell production. It helps support the functioning of the nervous system, and it participates in the structural formation of bone, blood vessels, connective tissue and collagen. It is also an excellent anti-oxidant, helping to protect cells against damage caused by free radicals.

Other than the aforementioned functions, metabolic demand for Vitamin C may be increased by such things as physical activity, smoking, drinking, lack of rest, illness, or medications. As Vitamin C is water soluble, it is not stored in the body, but passes out of the metabolism relatively quickly. CaliVita® Vitamin C products are formulated for timed-release, continuous absorption. thereby ensuring sustained bioavailability

Did you know that Albert Szent-Györgyi, the Hungarian scientist who was awarded the Nobel Prize for isolating vitamin C and exploring its role, consumed 1,000 mg vitamin C daily until his death at the age of 93 and whenever he fell ill he raised his daily dosage to 8,000 mg?

Symptoms of vitamin C deficiency may include: weakening of the immune system, susceptibility to infections, slower recovery after diseases, lengthened healing of wounds, gingival haemorrhage, pyorrhoea, and muscle pain.

Natural vitamin C for immunity


C 1000 Plus formula alongside natural origin vitamin C also contains rosehip powder from organic farming that helps to protect cells against oxidative stress (has antioxidant activity), has a beneficial effect on the immune system. Rosehip also helps to maintain the health, flexibility and mobility of joints, supports the proper functioning of the urinary system, and plays an important role in the digestive process. C 1000 Plus, thanks to the high content of vitamin C enriched with ecological rosehip fruit, supports the immune system at critical moments. The demand for vitamin C increases especially in the autumn and winter, in elderly people, athletes, smokers, with elevated body temperature, and when taking certain medications, e.g. oral contraceptives.

In the natural vitamin C, ascorbic acid molecules are linked together to form multiple, chemically complex molecules for which the action is much longer than the effect of a simple synthetic ascorbic acid.

Vitamin C is one of the least persistent vitamins. It is not very stable. It decomposes easily under the influence of: temperature, light, metals (copper, iron), food preparation, improper storage conditions. Due to the fact that people do not have the ability to synthesize it, it must be supplied with food. It performs extremely important functions in the system.

Vitamin C with extended release


C 1000 Plus is a product produced by the Delayed Release Technology, which ensures gradual release and absorption of active ingredients and their constant level in the body.

How does vitamin C work?

 • supports immunity
 • helps in the proper functioning of the nervous system, maintaining proper psychological functions
 • reduces the feeling of fatigue and weariness
 • is involved in the production of collagen, which has a beneficial effect on the functioning of blood vessels, skin, gums, bones, teeth and cartilage
 • contributes to the maintenance of proper energy metabolism
 • plays an important role in protecting cells against oxidative stress
 • supports the absorption of iron from food and regeneration of the reduced form of vitamin E

Who do we recommend it to?

 • To everyone in the fall and winter months.
 • Athletes and manual workers.
 • People exposed to stress, who want to strengthen the nervous system and reduce the feeling of fatigue.
 • Elderly people who need this vitamin is increased.
 • Women using oral contraceptives.
 • Active and passive tobacco smokers.
 • People who consume alcohol frequently.
 • People who want to increase iron absorption (especially women of childbearing age).

food supplement Calivita C 1000 Plus


100 tablets, 137 g

Dosage

Take 1 tablet daily with water after meal.

Active ingredients

Vitamin C 1000 mg
Organic Rose Hips Powde 125 mg


Ingredients in 1 tablet (=serving size):                      %NRV*
Vitamin C 1000 mg                                                      1250
Organic Rose Hips powder (Rosa canina) 125 mg      **

*NRV = nutrient reference value
**no NRV established
Ingredients: L-ascorbic acid, organic Rose Hips powder, stabiliser (cellulose), anti-caking agents (fatty acids, magnesium salts of fatty acids, silicon dioxide), glazing agent (shellac).

Ingredients
L-ascorbic acid (72,6%), organic Rose Hips powder, stabiliser (cellulose), anti-caking agents (fatty acids, magnesium salts of fatty acids, silicon dioxide), glazing agent (shellac).

Keep out of reach of young children. The recommended daily dose should not be exceeded.
Food supplements should not be used as a substitute for a varied, healthy diet
It’s important to follow a varied and balanced diet and a healthy lifestyle.

Keep tightly closed in a cool, dry place.

Produced for: CaliVita International B.V. Beursplein 37, 3001 DC Rotterdam, The Netherlands

Net quantity: 100 tablets, 137 g

Best before: see side of pack.
ATTENTION!

 • You should consult with a qualified medical practitioner, before taking any supplement.
 • If you have a history of kidney stones, seek medical advice before taking a Vitamin C supplement.
 • Store tightly closed in a cool, dry place, as Vitamin C is sensitive to heat and light.
 • Do not exceed the recommended daily intake.
 • Food supplements cannot substitute for a balanced mixed diet.
 • Keep out of reach of young children.

Keywords: natural vitamin C, Calivita, C 1000 Plus, ascorbic acid, bioflavanoids, resistance, immunity, cold

Why C 1000 PLUS Calivita?

1000 mg βιταμίνης C

High doses of vitamin C


A mega dose of natural vitamin C

Did you know that Albert Szent-Györgyi, a Hungarian scientist who was awarded the Nobel Prize for isolating vitamin C and discovering its important role for the human body, consumed 1000 mg of vitamin C daily until his death when he reached his old age - 93 years? Every time he felt worse, he increased her daily dose to 8,000 mg.


τριανταφυλλιές

Even stronger action


Additional strengthening with rosehips

 • Rosehips contain much more vitamin C than oranges.
 • The bioflavonoids they contain support the immune system at critical moments.
 • Rosehips intensify the effect of a mega dose of vitamin C, thanks to which they strengthen the body even more!


βιολογικά

Ecological vitamin C


Ecological production

Benefits of organic farming:

 • Organic fruit and vegetables may contain 30% more vitamin C than traditionally grown.
 • People who consume organic products become sick less often / recover faster than consumers of traditional food.
 • By consuming organic foods, you can lower the risk of damage / complications from artificial fertilizers and pesticides.


τεχνολογία καθυστερημένης απελευθέρωσης

Vitamin C for the whole day


Delayed Release Technology

Vitamin C belongs to the group of water-soluble vitamins. Your body uses only as much of it as it needs at any given time - the rest is excreted. It is therefore worth enriching the body with vitamin C in smaller amounts, but throughout the day.

But who would like to swallow vitamin C every now and then?

Here is the solution! C 1000 Plus with Delayed Release Technology ensures a balanced and constant supply of vitamin C of natural origin throughout the day.

Natural vitamin C

In natural vitamin C, ascorbic acid molecules combine to form multiplied, chemically complex molecules, which makes its action much longer than that of simple, synthetic ascorbic acid.

Vitamin C (L-ascorbic acid) belongs to the group of water-soluble vitamins, which means that it is quickly excreted from the body. However, thanks to modern production methods (Delayed Release Tablet Technology), the active ingredients of the product are released more slowly, which ensures their gradual absorption into the blood and a constant level in the body. The preparation C 1000 Plus, in addition to vitamin C of natural origin, also contains powdered rosehip fruit from organic farming, which helps protect cells against oxidative stress (has an antioxidant effect), has a beneficial effect on the immune system. The rosehip also helps maintain the health, flexibility and mobility of the joints, supports the proper functioning of the urinary system, and plays an important role in digestive processes.

Pro-health effects of vitamin C


Vitamin C:
 • strengthens the immune system,
 • increases resistance to infectious diseases,
 • lowers blood cholesterol,
 • protects the body against carcinogenic substances,
 • improves physical fitness,
 • is an activator of many enzymes,
 • plays an important role in cellular respiration,
 • accelerates wound healing, participates in the formation of collagen, bones and cartilage,
 • participates in the synthesis of adrenal cortex hormones,
 • protects against the effects of stress,
 • helps in iron absorption,
 • along with folic acid and vitamin B12, it stimulates the maturation of red blood cells,
 • protects against scurvy.

What you should know about vitamin C

In diseases with fever, the need for vitamin C increases. The dose of vitamin C must be increased when we take contraceptives, steroids, painkillers and aspirin, when we frequently consume alcohol and smoke cigarettes.

Vitamin C (ascorbic acid) belongs to the group of water-soluble vitamins, so within a few hours - and even faster under physical stress - it is excreted from the body. Fortunately, there are already long-acting preparations (TR - timed release), thanks to which vitamin C can continuously affect the body.

History of Vitamin C

The importance of vitamin C was known long before its discovery. In both ancient and early modern times, scurvy was a plague among sailors. During the trip around the Cape of Good Hope, Vasco da Gama lost 67% of the crew because of this. In the years 1600 - 1800, scurvy was the cause of the death of about 1 million sailors. Mass illnesses on ships were exhausting the sailors, despite the fact that at the end of the 16th century it was noticed that citrus fruits prevent scurvy. However, it was not until 1747 that James Lind performed the first clinical test: he divided the sailors suffering from scurvy into six groups and administered different substances to each group, thus showing that only the group who had received large amounts of citrus had recovered. Vitamin C was only isolated in 1928 by the Hungarian doctor Albert Szent Győrgyi, who received the Nobel Prize for his achievements nine years later.

The benefits of using vitamin C 1000

Vitamin C supports the functioning of the immune system


Did you know ... studies have shown that taking 1,000 mg of vitamin C daily for 3 consecutive days can significantly reduce the level of histamine that causes allergic symptoms? Today we know that there is a close relationship between the level of histamine responsible for allergic reactions and the occurrence of asthma, and the amount of vitamin C. This is very good, even breakthrough news for allergy sufferers. From now on, they can choose the natural method: vitamin C, to make their everyday life easier.

In the USA, every 5th person suffers from asthma or allergy symptoms. Moreover, allergy is on the 5th place in the list of the most common diseases. What is an allergy? In short, it is an overreaction of the body's immune system, which considers a harmless substance to be potentially dangerous. Nowadays, the immune system is significantly overloaded and exposed to greater environmental pollution. As a result, the risk of his excessive reaction increases - and therefore it is estimated that the number of people with allergies will start to grow ... Allergy can affect anyone, at any age :(
Vegetables and fruits

Vitamin C necessary in the production of collagen


It contributes to the proper production of collagen and helps maintain the health of blood vessels, bones, cartilage, teeth, gums and skin.

Symptoms of vitamin C deficiency


Did you know that the symptoms of vitamin C deficiency may include: weakened immune system, susceptibility to infections, slower recovery from diseases, extended wound healing time, bleeding gums, muscle pain?

Vitamin C and the nervous system


It supports proper functioning
nervous system.

Vitamin C is an antioxidant


As an antioxidant, it helps reduce the effects of free radicals and changes in DNA. It reduces the feeling of tiredness and weariness.

Do you know what free radicals are? You've probably heard many times that you need protection against them, but perhaps you don't know why. Free radicals are formed in the body as a result of metabolic reactions. Their production increases, among others under the influence of stress, UV radiation reaching the skin while sunbathing, eating highly processed food, inhaling the air from polluted exhaust gases, cigarette smoke, and even during strenuous training. When their levels in your body are too high, it's time to start protecting yourself from them! Free radicals are very reactive. They can damage sensitive parts of cells, lead to changes in DNA connections, adversely affect cell division processes, they can also seriously interfere with the structure of your proteins, and even affect the condition of your blood vessels!

Natural Vitamin C 1000 Calivita for immunity

C 1000 Plus – Mega dose vitamin C with organic rose hips

two people lying on the snowThroughout winter, lack of fresh fruits makes it extremely difficult to consume all vitamins and minerals in adequate amounts and if you cannot meet your intake requirements from natural sources it is paramount that your intake of vitamin C is increased by taking dietary supplements.

Warding off the dangers of a cool, rainy, damp season is a great challenge even for a generally healthy body. Why is this so? Leucocytes participating in the functioning of our immune system can be found mainly in the blood and lymphatic system. However, in cold weather blood vessels contract, less blood passes through them and it is much more difficult for our immune system to protect every cell of our body against pathogens.

How can we stay healthy even in winter?

Vitamin C as an antioxidant supports the functioning of our immune system and may also enhance the resistance against viruses and bacteria. It plays an important role in iron absorption, while iron, like vitamin C, is necessary for anti-pathogen protection.

However, it is less known that vitamin C also participates in dopamine formation. Reduced levels of dopamine can contribute to the development of depression. Adequate vitamin C intake may be beneficial against winter dejection and it may support the proper functioning of the nervous system.
a couple of people in the winterIn addition, it also has a fundamental role in supporting circulation while preserving the integrity of blood vessels. It protects cells constituting blood vessels, blocks the deposition of cholesterol on blood vessel walls and by participating in the production of collagen and other elements of connective tissue may not only have an anti-aging effect on our skin but indirectly may also support the flexibility of blood vessels too.

Yes, we have heightened the quality even further.

CaliVita still aspires to offer you the best products available. By following the trend of organic cultivation – after C300 Plus, Liquid C, Samburex and Organic Noni – as well as by applying the developments of modern technology we have created C1000 Plus.
rosehip
We have complemented our already popular megadose C1000 product by increasing the active ingredients rate with rose hips out of organic farming, which further boost the effects of vitamin C 1000 mg/tablet. All this is in the usual, delayed release formula, to make it even more efficacious.

Source:
Marine bioactives: pharmacological properties and potential applications against inflammatory diseases - D'Orazio N, Gammone MA, Gemello E, De Girolamo M, Cusenza S, Riccioni G., Mar Drugs. 2012 Apr;10(4):812-33. Epub 2012 Apr 5.
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/jhci_healthreport.pdf
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/natural/patient-vitaminc.html
Safe Upper Levels for Vitamins and Minerals, May 2003, Expert Group on Vitamins and Minerals p. 100-107

Κριτικές για το Calivita C 1000 Plus

Ακόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσεις.
0
0
0
0
0
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά
C 1000 Plus
THE INDISPENSABLE
Calivita Partner logo
cGMP Certified logo
FDA logo
USDA ORGANIC logo
Organic logo
Επιστροφή στο περιεχόμενο